HET KAN ALLEMAAL

Stelt u zich voor: u wilt een IKC op maat. Dat kan. U wilt een lichte school: dat kan. U wilt een flexibele schuifwand tussen lokaal en verkeersruimte: dat kan ook. U wilt modern onderwijs organiseren met leerpleinen. Natuurlijk kan ook dat. U wilt een keuze hebben uit materiaal voor de buitengevel; ook dat kan. En een grote gymzaal? Die hoeft u niet, maar het kan wel. Deze is ook nog te gebruiken als aula voor grote vieringen, koppelbaar met een foyer of af te scheiden zodat een speelruimte voor de buitenschoolse opvang ontstaat. Ook wilt u een snelle bouwtijd door lange procedures te vermijden, zo min mogelijk financieel risico en vooraf duidelijkheid over de kosten. En de school of het IKC moet gebouwd worden volgens de VNG normen. Het kan allemaal met ons modulaire concept voor een IKC op maat

Gevelschil is vrij in te vullen
Flexibiliteit binnen een maatsysteem

WIJ ZIJN DE PARTIJ DIE MET U MEEDENKT

We merken dat veel opdrachtgevers niet uit zijn op ingewikkelde procedures of onzekerheid over budgetten. Ze streven wat betreft bouwheerschap naar ontzorging. Schoolbesturen zien voordelen van een gebouw dat te realiseren is binnen een duidelijk tijdsbestek en geheel volgens de VNG normen voor vergoedingen. De budgetten zijn erg krap. We weten ook dat opdrachtgevers keuzevrijheid willen om een IKC te kiezen dat voldoet aan hun wensen, qua grootte, programma of onderwijs-concept.

Ze willen de voor- en nadelen vooraf duidelijk op een rijtje zien. Daarom hebben wij een opzet bedacht waarbij we gebruik maken van gestandaardiseerde eenheden (maten, materialen, eenheden) die voldoende variatie bieden om tegemoet te komen aan uw individuele wensen en mogelijkheden. Er zijn allerlei combinaties, koppelingen, schakelingen en aantallen mogelijk.

Architect Huub Frencken: 'Veel basisscholen en IKC's zijn opgebouwd uit vaste elementen. We zien vaak een foyer met een tribunetrap die koppelbaar is met een gymzaal of een speellokaal. Veel scholen hebben 8, 10 of 12 lokalen. We wilden dat eens uitkristalliseren tot een ontwerp dat voldoende flexibel is om te voldoen aan specifieke behoeften, en waarvan bewezen is dat het snel en met weinig kosten kan worden gerealiseerd. Dit ontwerp voldoet daaraan. Het verkort de ontwerptijd en bouwtijd. Ons ontwerp zorgt ervoor dat opdrachtgevers niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.'

IKC De Gouden Griffel: een IKC op maat

De ruimtebeleving in het gebouw is verbluffend. Wie de nieuwe basisschool De Gouden Griffel in Lansingerland binnenkomt, is verrast door het gevoel van ruimtelijkheid, het overzicht en de lichte ruimtes die het interieur van de school biedt. De leerpleinen bij de lokalen scheppen een comfortabele, haast huiselijke omgeving. Hier voel je je als kind op je gemak. Je kunt hier zelfstandig werken zonder dat het contact met de klas is verbroken. Groepsruimte en leerplein vormen één ruimtebeleving. Het traditionele onderscheid tussen gang en lokaal is in de nieuwe basisschool opgeheven. In plaats daarvan is een IKC zonder lokalen ontstaan. Ze zijn er nog wel, de paneelwanden van glas, zodat groepsruimte en leerplein van elkaar zijn te ‘scheiden’, maar het voelt als een eenheid. Het is daarmee een echte moderne school, toegesneden op eigentijds onderwijs. Het gebouw is bovendien snel, efficiënt en flexibel gebouwd.

Begane grond en verdieping

Een hecht integraal geheel

De basisschool biedt niet alleen vernieuwende lessen, ook de hele opzet is door de combinatie met andere voorzieningen eigentijds: het is een integraal kindcentrum dat onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning als één samenhangend geheel aanbiedt. Organisatie en ruimtes zijn één. Bezoekers van De Gouden Griffel worden ontvangen in een foyer met een ontvangstruimte en koffiehoek in huiskamersfeer. Naast de entree ligt een grote inpandige gymzaal die door een valgordijn op te delen is in twee ruimtes, zodat een kleinere speelzaal ontstaat. Door de vele ramen functioneert deze zaal tevens prima als aula voor vieringen. Een van de wanden kan worden geopend zodat de foyer en aula een geheel vormen.

Door inrichting zorgen voor de juiste sfeer
Foyer met ontvangstruimte ligt centraal in het gebouw en entrees zijn makkelijk bereikbaar

Een frisse school

Een IKC op maat wordt gerealiseerd met een kwaliteitsklasse van de frisse school. Dit komt de kinderen ten goede. Het is bewezen dat een goed binnenklimaat het welbevinden en de leerprestaties van kinderen vergroot. Een prettig binnenklimaat biedt ook het personeel voordelen omdat het de gezondheid bevordert. Wij houden bij het ontwerp rekening met het onderhoud en de exploitatieopzet, zodat een duurzaam gebouw ontstaat, ook in het gebruik na de oplevering.